Jumaat, 27 April 2012

Wali dan Saksi dalam pernikahan

Syarat-syarat Wali

Wali hendaklah mempunyai syarat-syarat berikut:
 • Islam
 • Lelaki
 • Baligh.
 • Sukarela.
 • Tidak dalam ihram haji atau umrah.
 • Tidak ditahan daripada menguruskan hartanya kerana safih (bodoh / dungu / tidak waras)
 • Sempurna akal.
 • Adil.
Senarai Wali

Senarai wali bagi pernikahan mengikut susunan keutamaan (tertib) adalah sebagaimana berikut:
 • Bapa.
 • Datuk dan ke atas.
 • Saudara lelaki seibu-sebapa (adik beradik).
 • Saudara lelaki sebapa (adik beradik).
 • Anak lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa (anak saudara).
 • Anak lelaki daripada saudara lelaki sebapa dan ke bawah (anak saudara).
 • Saudara lelaki bapa seibu sebapa (bapa saudara).
 • Saudara lelaki bapa sebapa (bapa saudara).
 • Anak lelaki daripada saudara lelaki bapa seibu sebapa (sepupu).
 • Anak lelaki daripada saudara lelaki bapa sebapa dan ke bawah (sepupu).
 • Saudara lelaki kepada bapa kepada bapa seibu sebapa (datuk saudara).
 • Saudara lelaki kepada bapa kepada bapa sebapa (datuk saudara).
 • Anak saudara lelaki kepada bapa kepada bapa seibu sebapa (sepupu kepada bapa).
 • Anak saudara lelaki kepada bapa kepada bapa sebapa (sepupu kepada bapa).
 • Wali Hakim (sekiranya tiada wali yang tersebut di atas).
Sebab-sebab Perpindahan wali

Perpindahan wali akrab (dekat) kepada wali ab'ad (jauh) boleh berlaku dengan sebab-sebab berikut:
 • Kafir atau murtad.
 • Belum baligh.
 • Tidak sempurna akal.
 • Fasik.
 • Kematian wali akrab.
Wali Hakim

Seseorang perempuan  perlu berkahwin menggunakan wali hakim apabila berlaku salah satu daripada sebab-sebab berikut:
 • Tiada wali nasab.
 • Wali nasab yang akrab tidak memenuhi syarat wali dan wali yang berikut atau wali ab'ad tidak ada.
 • Wali berada di tempat yang jauh, iaitu berada dalam dua marhalah (tidak kurang daripada 93 km) atau lebih dan tidak mewakilkan orang lain untuk mengakad nikah perempuan yang hendak berkahwin itu.
 • Wali yang ditahan dalam penjara dan tidak dapat dihubungi.
 • Wali sedang dalam ihram haji atau umrah.
 • Wali enggan menikahkannya tanpa sebab yang munasabah.
 • Wali menyembunyikan diri kerana tidak mahu menikahkannya.
 • Wali sengaja menangguh-nangguhkan akad nikah tanpa sebab.
 • Wali hilang dan tidak diketahui tempatnya serta tidak diketahui hidup atau mati.
 • Wali hendak berkahwin dengan perempuan yang dia sendiri menjadi wali sedangkan tiada wali lain yang sedarjat dengannya.
Saksi

Saksi hendaklah mempunyai syarat-syarat berikut:
 • Islam.
 • Sempurna akal.
 • Baligh.
 • Lelaki.
 • Boleh  mendengar.
 • Boleh melihat.
 • Boleh bertutur.
 • Faham bahasa ijab kabul.
 • Tidak ditentukan menjadi wali.
 • Adil.

Tiada ulasan: